20 listopada 2023 roku w bursie przeprowadzone zostały zajęcia w ramach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, tegoroczna edycja według założeń organizatora miała być przeprowadzona 17 listopada. Z uwagi na organizację pracy bursy, termin ten został przesunięty.

Materiały do tegorocznej zabawy z tabliczką mnożenia, zostały udostępnione przez organizatora po ówczesnym zarejestrowaniu się do akcji na tronie internetowej https://www.wmtday.org/pl.

Uzyskana licencja dla organizatora lokalnego XIII edycji ma numer 2023/2024, a koordynatorami lokalnymi zostali Joanna Kwiecińska i Piotr Trzciński.

O godzinie 20.30 w świetlicy placówki zebrali się chętni do sprawdzenia swoich umiejętności posługiwania się iloczynem i ilorazem w matematyce. Ich zadaniem było wykonanie działań w pamięci. Liczba działań – 15, zakres liczenia – do 100. Poprawność dokonywanych obliczeń sprawdzała trzyosobowa komisja. W tym czasie, młodzież rozwiązywała kolejne rebusy matematyczne.

Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali poczęstunek w postaci słodkiej drożdżówki, a osoby które dokonały bezbłędnych obliczeń nagrodzono brawami.