XXI rozgrywki sportowe

wychowanków burs i internatów województwa pomorskiego

 

 

W odpowiedzi na potrzeby wskazane przez zagrożenia zjawiskami patologicznymi, koniecznością poszukiwania alternatywy, a także z uwagi na troskę o zdrowie i sprawność fizyczną, 23 lata temu chojnicka bursa zainicjowała rozgrywki sportowe wychowanków burs i internatów z terenu województwa pomorskiego.

Przedsięwzięcie adresowane zostało do grupy blisko 2000 wychowanków z 21 burs i internatów z terenu województwa. Spotyka się z dużym zainteresowaniem. Corocznie w rozgrywkach bierze udział młodzież  z większości placówek. Poprzez udział w niej wychowankowie mają możliwość nie tylko rozwoju własnego, lecz także poznają  i rozwijają alternatywne formy spędzania czasu wolnego. To znakomity sposób kształtowania postaw fair play  i wyjątkowa okazja rozwijania poprawnych relacji interpersonalnych.

Wychowankowie aktywnie rywalizują w następujących dyscyplinach: tenis stołowy chłopców i dziewcząt, szachy, warcaby, dart i boule.

Rozgrywki sportowe przyczyniły się do rozwoju współpracy między placówkami. Dzięki nim ma miejsce wymiana doświadczeń oraz wzbogacenie oferty wychowawczej  i poprawa jakości funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dnia 23 listopada 2023 roku Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, odbyły się „XXI rozgrywki sportowe wychowanków burs i internatów województwa pomorskiego”. Nad rozgrywkami patronat honorowy objęli:

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Minister Sportu i Turystki
 • Pomorski Kurator Oświaty
 • Starosta Powiatu Chojnickiego

 

W rozgrywkach finałowych wzięli udział wychowankowie z następujących placówek:

 1. Internat Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie
 2. Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
 3. Bursa Gdańska
 4. Zespół Placówek Opiekuńczych Bursa Szkolna w Słupsku
 5. Internat III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni
 6. Internat Zespołu Szkół Technicznych w Malborku
 7. Zespół Placówek Opiekuńczych nr 1 Bursa Szkolna w Gdyni
 8. Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarożynie
 9. Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach.

Rozgrywki przeprowadzono w świetlicy (szachy i warcaby), salce sportowej (dart) i na bulodromie chojnickiej bursy (boule) oraz w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach (tenis stołowy chłopców i dziewcząt).

Nad uczestnikami rozgrywek i ich przebiegiem czuwali nauczyciele wychowawcy z chojnickiej bursy oraz z placówek biorących udział.

 

Tytuł mistrza roku 2023 w poszczególnych dyscyplinach uzyskały następujące placówki:

 1. Dart – Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach
 2. Boule – Zespół Placówek Opiekuńczych Bursa Szkolna w Słupsku
 3. Tenis stołowy dziewcząt – Zespół Placówek Opiekuńczych Bursa Szkolna w Słupsku
 4. Tenis stołowy chłopców – Zespół Placówek Opiekuńczych nr 1 Bursa Szkolna w Gdyni
 5. Szachy – Bursa Gdańska
 6. Warcaby – Internat III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 

Rozgrywki przebiegały w sportowej atmosferze. Wszyscy uczestnicy zachowywali zasady fair play.

Wychowankowie, którzy zajęli pierwsze trzy lokaty w poszczególnych dyscyplinach, otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a do placówek trafiły okolicznościowe puchary.

Nagrody dla finalistów zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach.