Nasze życie związane jest ze zjawiskiem, które nazywane jest komunikacją. Nie można prawidłowo funkcjonować bez nawiązywania relacji z innymi osobami. Codziennie musimy rozmawiać na przykład z naszymi bliskimi, panią w sklepie czy nauczycielem na zajęciach szkolnych. Odczuwamy też potrzebę komunikacji z przyjaciółmi czy grupą społeczną, z którą jesteśmy związani.

Są osoby, z którymi rozmawiamy bez problemu i osoby, z którymi sprawia nam to trudność. Aby poprawić jakość naszego życia musimy sobie uświadomić, co nam przeszkadza w komunikowaniu się z innymi. Przeszkody te nazywane są barierami.

Bariery podzielone zostały na dwa rodzaje zewnętrzne i wewnętrzne. Do barier zewnętrznych zaliczmy m. in. złe warunki, w których prowadzimy rozmowę – hałas, zamieszanie, niewysłuchanie całej wypowiedzi mówiącego i koncentrowanie się na jej części. Nasz stan psychofizyczny – zmęczenie, rozdrażnienie, ale także sposób wypowiadania niezrozumiały zupełnie dla odbiorcy informacji. Potrzebne są też odrobina empatii i odrzucenie stereotypów, którymi kierujemy się w ocenie rozmówcy.

Barierami wewnętrznymi nazywamy: osądzanie i dawanie rad, narzucanie opinii, krytykę, manipulowanie, podejmowanie decyzji za innych, moralizowanie i używanie żargonów, wulgaryzmów oraz zwrotów w innym języku.

A więc co zrobić, aby poprawić jakość komunikacji?

Jednym ze sposobów może być zmiana sposobu słuchania. Postaraj się patrzeć na mówiącego, ale nie uporczywie i bez przerwy. Mimiką twarzy potwierdź, że jesteś zainteresowany tematem rozmowy, np. uśmiechnij się. Za pomocą gestów pokaż, że śledzisz rozmowę. Postaraj się nie przerywać mówiącemu, a gdy nie zrozumiesz komunikatu zadawaj pytania na temat.

Obecnie bardzo ważna jest komunikacja na odległość, gdy możemy skontaktować się tylko przy pomocy telefonu, internetu czy poczty. Pamiętajmy, aby komunikaty pisemne były krótkie, proste i jednoznaczne. Ten rodzaj komunikacji komplikuje fakt, że często dłuższy czas musimy czekać na odpowiedź i nie możemy od razu przekazać emocji. Stawianie tzw. „emotikonów” czasami pomaga w wyrażeniu emocji, a czasami zniekształca, to co chcemy przekazać innym.

Z umiejętnością prawidłowego komunikowania się nie rodzimy. Trzeba ją zdobyć. Zachęcam do poszerzenia wiedzy z tej tematyki, aby poprawić jakość swojego życia.

Na jednym z blogów przeczytałam myśl psychologa, która dobrze obrazuje zasadę dobrej komunikacji: „By dalej rozmawiać… trzeba rozmawiać”.

Pozdrawiam!

I. S.

Żródła:

Skolimowska K., Kud M., „Wychowanie do osobistego rozwoju” , Cz. 1

https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/zdrowie-psychiczne/komunikacja-interpersonalna-czym-jest-co-jej-sprzyja-i-co-ja-utrudnia-rodzaje-komunikacji-interpersonalnej-aa-N9nP-JffJ-CSNN.html

https://mtc.pl/komunikacja-interpersonalna/

http://wiecjestem.us.edu.pl/komunikacja-interpersonalna

https://www.medonet.pl/zdrowie,komunikacja-interpersonalna—reguly–sposoby-prowadzenia–pulapki,artykul,1728597.html

https://psycholog-pisze.pl/fuko-czyli-zacznij-od-rozmowy/