Zanim podejmiesz pierwszą pracę, powinieneś dobrze poszukać zawodu, który pasuje do Twojego charakteru i zawodowej osobowości. To bardzo ważna, wręcz decydująca o Twojej karierze decyzja – nie zawiedź swoich ambicji.

Zazwyczaj pierwsza praca bywa decydująca, więc nie łap się byle czego. Wynika to z faktu, że każdy przepracować czas wlicza się do Twojego doświadczenia i powoduje choćby minimalne zwiększenie wynagrodzenia. Po czasie możesz chcieć zmienić branżę na inną, ale nie mając w niej doświadczenia, raczej nie masz co liczyć na większe pieniądze od dotychczasowych. To może być skuteczny powód zniechęcający do zmiany pracy przez długie lata.

Jak znaleźć pracę, która będzie Twoją pasją?

Po pierwsze, musisz ocenić swoje możliwości oraz wypisać swoje przyszłe cele.

Jest to punkt wyjścia w poszukiwaniu pracy. Dokonaj więc porządnej oceny samego siebie. Wypisz jak najwięcej cech charakteru, które pasują do Ciebie i sprawdź jaki typ osobowości posiadasz. Kiedy już określisz i wypiszesz swoje cechy charakteru, zabierz się za kolejny etap oceny osobowości zawodowej.

Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (KPZ) jest inwentarzem osobowości i zainteresowań, ocenia szeroki zakres informacji na temat jednostki na podstawie dokonywanego przez nią wyboru zawodów, które lubi i tych których nie lubi. Dane na temat zawodów lubianych i nielubianych udzielane przez osobę badaną są źródłem bogatych informacji odnośnie cech osobistych klienta, umożliwiają bowiem ustalenie kodu sumarycznego KPZ, zainteresowań, jakości relacji międzyludzkich, systemu wartości, postrzegania samego siebie, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz modeli, z którymi jednostka się identyfikuje.

Narzędzia Hollanda są obecnie stosowane w poradnictwie zawodowym w wielu krajach: przede wszystkim w USA oraz Australii, Kanadzie, Chinach, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Izraelu, Nigerii, Guanie, Arabii Saudyjskiej, Grecji, Wietnamie, krajach Ameryki Południowej, Portugalii i Słowenii.

Dzięki wymienionym typom osobowości, możesz sprawdzić jaki zawód odpowiada Twoim cechom charakteru. Pamiętaj jednak, że rzadko zdarza się, by kogoś cechował tylko jeden rodzaj osobowości. Często jest tak, że u jednej osoby dominują cechy dwóch typów osobowości. Sprawdź siebie i zobacz w jakim zawodzie mógłbyś pracować. Czekam na informacje.

KWESTIONARIUSZ

M. Myk