W dniu 27 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. Komisja dokonała analizy złożonych wniosków do bursy na rok szkolny 2018/2019. Kandydaci uzyskali od 0 do 7 punktów.
Komisja dokonała weryfikacji wniosków i ustaliła ilość uzyskanych przez kandydatów punktów. W wyniku analizy zakwalifikowanych zostało 59 osób, natomiast 7 wniosków zostało odrzuconych ze względu na braki formalne.

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zamieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku bursy.

Jak co roku także i w tym przyłączyliśmy do ogólnopolskiej akcji BEZPIECZNE WAKACJE, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 roku przeanalizowała deklaracje złożone do bursy na rok szkolny 2018/2019.

W wyniku analizy formalnej stwierdzono iż wszystkie deklaracje są zgodne pod względem formalnym. Placówka posiada 122 miejsca, złożono 93 deklaracje. Wobec powyższego ilość wolnych miejsc w placówce wynosi 29.

Protokół z posiedzenia komisji został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w budynku bursy.

Na okoliczność 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w placówce zorganizowano zajęcia, w toku których wychowankowie mieli okazję przypomnieć sobie i poodkrywać znane i nieznane fakty z nią związane. Czytaj dalej

Kalendarz postepowania rekrutacyjnego w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach na rok szkolny 2018/2019:
1.     Złożenie deklaracji o kontynuowaniu pobytu – od 7 maja 2018 roku do 30 maja 2018 roku
2.      Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną ilości wolnych miejsc – do dnia 8 czerwca 2018 roku
3.  Złożenie wniosku o przyjęcie – od 7 maja 2018 roku do 26 czerwca 2018 roku
4.     Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną ilości punktów uzyskanych przez kandydatów – do 28 czerwca 2018 roku
5.      Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do 28 czerwca 2018 roku
6.      Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do 6 lipca 2018 roku
7.      Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postepowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym – do 17 lipca 2018 roku.

INFORMUJEMY, ŻE ZMIANIE ULEGŁ REGULAMIN REKRUTACJI.
NOWY REGULAMIN ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UBIEGANIA SIĘ O MIEJSCE W BURSIE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE “PLIKI DO POBRANIA”